1. le 2. leader 3. leaderka 4. leasing 5. lebdeti
6. led 7. leden 8. ledeneti 9. ledenica 10. ledenik
11. ledeniški 12. ledenka 13. ledeno 14. ledenodoben 15. ledina
16. ledinski 17. ledišče 18. ledje 19. ledven 20. ledvica
21. ledvičen 22. lega 23. legalen 24. legalist 25. legalističen
26. legalistka 27. legalizacija 28. legaliziran 29. legalizirati 30. legalno
31. legalnost 32. legati 33. legenda 34. legendaren 35. legendarno
36. legija 37. legionar 38. legionarski 39. legionela 40. legitimacija
41. legitimen 42. legitimiran 43. legitimirati 44. legitimizirati 45. legitimnost
46. leglo 47. legvan 48. lehnjak 49. lekarna 50. lekarnar
51. lekarnarica 52. lekarniški 53. lekcija 54. leksikon 55. lektor
56. lektorat 57. lektorica 58. lektorirati 59. lektorski 60. lemur
61. len 62. lenariti 63. lenarjenje 64. leninizem 65. lenivec
66. leno 67. lenoba 68. lenoben 69. lenobno 70. lenobnost
71. lenta 72. lenuh 73. lenuhinja 74. leopard 75. lep
76. lepenka 77. lepilen 78. lepilo 79. lepiti 80. lepljenka
81. lepljiv 82. lepo 83. lepopisje 84. leporečiti 85. leporečje
86. leposloven 87. leposlovje 88. lepota 89. lepotec 90. lepoten
91. lepotica 92. lepotilen 93. lepšati 94. les 95. lesar
96. lesarka 97. lesarski 98. lesarstvo 99. lesen 100. lesenjača
101. leseno 102. lesk 103. leska 104. lesket 105. lesketati se
106. lesnat 107. lesonit 108. lesorez 109. lestenec 110. lestev
111. lesti 112. lestvica 113. let 114. le-ta 115. letak
116. letalec 117. letalen 118. letališki 119. letališče 120. letalka
121. letalnica 122. letalo 123. letalonosilka 124. letalski 125. letalstvo
126. letargija 127. letargičen 128. letati 129. leten 130. leteti
131. letev 132. letina 133. letnica 134. letnik 135. letno
136. leto 137. letopis 138. letos 139. letovanje 140. letovati
141. letoviški 142. letoviščar 143. letoviščarka 144. letovišče 145. letošnji
146. lev 147. leva 148. levi 149. levica 150. levinja
151. levitev 152. leviti se 153. levičar 154. levičarka 155. levičarski
156. levičarstvo 157. levji 158. levkemija 159. levkocit 160. levo
161. levoročen 162. levosredinski 163. lezbijka 164. lezbičen 165. leča
166. lečeč 167. leči 168. lešnik 169. ležaj 170. ležalen
171. ležalnik 172. ležati 173. ležeren 174. ležerno 175. ležernost
176. ležišče


Seite auf Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文