Übersetzungen für „ jest“ im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Polnisch)

Polnisch » Deutsch

jest → być

Siehe auch: być

I . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] VERB intr

1. być (istnieć):

2. być (znajdować się):

w tym coś jest przen

5. być (ulegać, znajdować się w jakimś stanie):

II . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] VERB aux

4. być (w konstrukcjach nieosobowych):

już jest po nim! pot
co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr przysł

5. być (w związkach frazeologicznych w funkcji niesamodzielnej):

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文