Polnisch » Deutsch

przybywać <‑wa; perf przybyć> [pʃɨbɨvatɕ] VERB intr

1. przybywać oficj (przyjeżdżać):

przybyły [pʃɨbɨwɨ] ADJ

przybysz <gen ‑a, lm ‑e> [pʃɨbɨʃ] SUBST m

przybycie <gen ‑ia, bez lm > [pʃɨbɨtɕe] SUBST nt

przybytek <gen ‑tku, lm ‑tki> [pʃɨbɨtek] SUBST m książk

1. przybytek (ośrodek):

3. przybytek iron pot (miejsce uciech):

przybłęda <gen ‑dy, lm ‑dy> [pʃɨbwenda] SUBST f lub m odm jak f w lp pot

1. przybłęda (człowiek):

Landstreicher(in) m (f)

2. przybłęda (zwierzę):

I . przybijać <‑ja; perf przybić> [pʃɨbijatɕ] VERB trans

2. przybijać przen (martwić):

niederdrücken książk

II . przybijać <‑ja; perf przybić> [pʃɨbijatɕ] VERB intr (dopływać)

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文