Polnisch » Deutsch

I . jutro <gen ‑ra, bez lm > [jutro] SUBST nt

1. jutro (następny dzień):

jutrzenka <gen ‑ki, bez lm > [jutʃenka] SUBST f książk

ostrze <gen ‑rza, lm ‑rza> [ostʃe] SUBST nt

2. ostrze (czubek):

Spitze f

utrzeć [utʃetɕ]

utrzeć perf od ucierać

Siehe auch: ucierać

I . ucierać <‑ra; imp ‑aj; perf utrzeć> [utɕeratɕ] VERB trans

II . ucierać <‑ra; imp ‑aj; perf utrzeć> [utɕeratɕ] VERB refl

2. ucierać GASTR:

jutrznia <gen ‑ni, lm ‑ie> [jutʃɲa] SUBST f REL

jutrzejszy [jutʃejʃɨ] ADJ

jutrzejszy dzień, święto:

popojutrze [popojutʃe] ADV

bystrze <gen ‑rza, lm ‑rza> [bɨstʃe] SUBST nt

1. bystrze GEO:

2. bystrze ARCHIT:

Wehr nt

chytrze [xɨtʃe] ADV

1. chytrze (przebiegle):

2. chytrze (pomysłowo):

wnętrze <gen ‑rza, lm ‑rza> [vnentʃe] SUBST nt

1. wnętrze zwykle lp (miejsce wewnątrz: naczynia, szafy, jaskini):

das Innere nt

2. wnętrze przen (życie duchowe):

3. wnętrze ARCHIT (domu):

Jutrzenka <gen ‑ki, bez lm > [jutʃenka] SUBST f ASTRON

jutowy [jutovɨ] ADJ

jutowy worek, sznur:

Jute[n]-

morze <gen ‑rza, lm ‑rza, gen lm mórz> [moʒe] SUBST nt

2. morze bez lm przen (ogrom: kwiatów, zieleni, łez):

Meer nt przen książk

I . dobrze <lepiej> [dobʒe] ADV

2. dobrze (umiejętnie, fachowo):

gut

13. dobrze (w dobrym miejscu):

II . dobrze [dobʒe] PART (zgoda)

mądrze [mondʒe] ADV (rozsądnie)

pierze <gen ‑rza, bez lm > [pjeʒe] SUBST nt

1. pierze (pióra ptaków):

2. pierze (wypełnienie pościeli):

Federn fpl

3. pierze hum (rzadkie włosy):

żubrzątko <gen ‑ka, lm ‑ka> [ʒubʒontko] SUBST nt, żubrzę [ʒubʒe] SUBST nt <gen ‑cia, lm ‑ta>

juta <gen ‑ty, lm ‑ty> [juta] SUBST f

1. juta BOT:

Jute f

2. juta bez lm (włókno):

Jute[faser] f

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文