Polnisch » Deutsch

lądować <‑duje; perf wy‑> [londovatɕ] VERB intr

1. lądować (osiadać na ziemi):

3. lądować przen pot (dawać sobie radę):

I . ładować <‑duje; imp ‑duj> [wadovatɕ] VERB trans

1. ładować < perf za‑> (umieszczać gdzieś):

3. ładować pot (inwestować):

II . ładować <‑duje; imp ‑duj perf w‑> [wadovatɕ] VERB refl pot

1. ładować (wpychać się):

sich akk [vor]drängeln pot

2. ładować (angażować się):

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文