Übersetzungen für „mieć“ im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Polnisch)

I . mieć <ma; imp miej; pret miał, mieli> [mjetɕ] VERB trans

1. mieć (posiadać):

masz ci los! pot, masz babo placek! pot
[już] mam[, zrobimy to tak]! pot
mam cię! pot
mamy go/! pot
masz , jaka mądra! iron pot

2. mieć (charakteryzować się):

mieć [dobrego] nosa pot
mieć [dobrego] nosa pot

3. mieć (odznaczać się jakąś cechą):

7. mieć (chorować, doznawać):

mam nadzieję[, że...]
mam to gdzieś! pot
mam cię w nosie! pot

8. mieć (wykazywać):

masz coś do mnie? pot

9. mieć (pozostawać w relacji):

masz kogoś? pot

10. mieć (być zobowiązanym):

11. mieć (znajdować się w jakiejś sytuacji):

II . mieć <ma; imp miej; pret miał, mieli> [mjetɕ] VERB intr

4. mieć (obowiązek):

11. mieć (forma zaprzeczona czasownika „być”):

nie ma cudów pot

III . mieć <ma; imp miej; pret miał, mieli> [mjetɕ] VERB refl

5. mieć (przedstawiać się):

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Vermissen Sie ein Stichwort, eine Wendung oder eine Übersetzung?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文