Polnisch » Deutsch

mrozowy [mrozovɨ] ADJ

Frost-

I . mroczyć <‑czy; imp mrocz> [mrotʃɨtɕ] VERB intr książk

II . mroczyć <‑czy; imp mrocz> [mrotʃɨtɕ] VERB refl książk

mroczny [mrotʃnɨ] ADJ

1. mroczny książk (ciemny):

2. mroczny przen (przygnębiający):

I . mrozić <‑zi; imp mroź> [mroʑitɕ] VERB intr

II . mrozić <‑zi; imp mroź> [mroʑitɕ] VERB trans

2. mrozić < perf z‑> (pozbawiać pewności siebie):

III . mrozić <‑zi; imp mroź perf za‑> [mroʑitɕ] VERB refl <lody>

mrzyk <gen ‑a, lm ‑i> [mʒɨk] SUBST m ZOOL

mrok <gen ‑u, lm ‑i> [mrok] SUBST m

1. mrok książk (szarość):

2. mrok przen (niepamięć: dziejów, przeszłości):

Dunkel nt

mrówczy [mruftʃɨ] ADJ książk

mrówczy praca:

mroczek <gen ‑czki, lm ‑czki> [mrotʃek] SUBST m

1. mroczek zwykle lm MED:

mroczno [mrotʃno] ADV książk

droższy [droʃʃɨ] ADJ

droższy st wyż od drogi

Siehe auch: drogi

mroźno [mroʑno] ADV

mrowie <gen ‑ia, bez lm > [mrovje] SUBST nt książk

1. mrowie (tłum: ludzi):

2. mrowie (feeria: świateł):

3. mrowie (ciarki):

I . mrowić <‑wi> [mrovitɕ] VERB intr książk (drętwieć)

II . mrowić <‑wi> [mrovitɕ] VERB refl książk

1. mrowić (zapełniać tłumnie jakieś miejsce):

2. mrowić (o przedmiotach: występować masowo):

I . mrużyć <‑ży; perf z‑> [mruʒɨtɕ] VERB trans

II . mrużyć <‑ży; perf z‑> [mruʒɨtɕ] VERB refl

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文