Polnisch » Deutsch

pomijać <‑ja; perf pominąć> [pomijatɕ] VERB trans

I . pijany [pijanɨ] ADJ

2. pijany przen (oszołomiony):

II . pijany <gen ‑nego, lm ‑ni> [pijanɨ] SUBST m odm jak adj

III . pijany [pijanɨ] ADV

pomyślany [pomɨɕlanɨ] ADJ

odbijany <gen ‑nego, bez lm > [odbijanɨ] SUBST m odm jak adj pot

pomiar <gen ‑u, lm ‑y> [pomjar] SUBST m książk

pomiarowy [pomjarovɨ] ADJ TECH

pomierzyć [pomjeʒɨtɕ]

pomierzyć perf od mierzyć

Siehe auch: mierzyć

I . mierzyć <‑rzy; imp mierz perf z‑ [lub po‑]> [mjeʒɨtɕ] VERB trans

mierzyć (dokonywać pomiaru):

II . mierzyć <‑rzy; imp mierz perf wy‑ [lub po‑]> [mjeʒɨtɕ] VERB intr

Wendungen:

III . mierzyć <‑rzy; imp mierz perf z‑> [mjeʒɨtɕ] VERB refl

1. mierzyć (dokonywać pomiaru):

sich akk mit Blicken mustern [o. messen książk ]

3. mierzyć (walczyć):

sich akk mit jdm messen książk

pomieszanie <gen ‑ia, bez lm > [pomjeʃaɲe] SUBST nt

pomiatać <‑ta> [pomjatatɕ] VERB trans

pomidorowy [pomidorovɨ] ADJ

zabujany [zabujanɨ] ADJ pot (zakochany)

I . pomiąć <‑mnie; imp pomnij> [pomjoɲtɕ] VERB trans perf książk

II . pomiąć <‑mnie; imp pomnij> [pomjoɲtɕ] VERB refl perf książk

pomiot <gen ‑u, lm ‑y> [pomjot] SUBST m

pomiot przest:

Wurf m
Geheck nt
Brut f

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文