Polnisch » Deutsch

zamroczenie <gen ‑ia, lm ‑ia> [zamrotʃeɲe] SUBST nt t. MED

zamroczyć [zamrotʃɨtɕ]

zamroczyć perf od zamraczać

Siehe auch: zamraczać

I . zamraczać <‑cza; perf zamroczyć> [zamratʃatɕ] VERB trans zwykle perf (odurzyć)

II . zamraczać <‑cza; perf zamroczyć> [zamratʃatɕ] VERB refl (odurzyć się)

zamrozić [zamroʑitɕ]

zamrozić perf od zamrażać

Siehe auch: zamrażać

I . zamrażać <‑ża; perf zamrozić> [zamraʒatɕ] VERB trans t. EKON

II . zamrażać <‑ża; perf zamrozić> [zamraʒatɕ] VERB refl (żywność)

zamrażalnia <gen ‑ni, lm ‑ie> [zamraʒalɲa] SUBST f TECH

zamruczeć [zamrutʃetɕ]

zamruczeć perf od mruczeć

Siehe auch: mruczeć

mruczeć <‑czy; perf mruknąć [lub za‑]> [mrutʃetɕ] VERB intr

2. mruczeć (mamrotać):

założenia [zawoʒeɲa] SUBST

wykroczenie <gen ‑ia, lm ‑ia> [vɨkrotʃeɲe] SUBST nt książk

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文