Übersetzungen für „zrobić“ im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Polnisch)

I . zrobić <‑bi; imp zrób> [zrobitɕ] VERB trans perf

1. zrobić (wytworzyć coś):

i w Paryżu nie zrobią z owsa ryżu przysł

2. zrobić (wykonać jakąś czynność):

3. zrobić (postąpić w jakiś sposób):

co z tym fantem zrobić? pot

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Vermissen Sie ein Stichwort, eine Wendung oder eine Übersetzung?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文