1. τετ α τετ 2. τεταγμένη 3. τεταμένος 4. τέτανος 5. Τετάρτη
6. τέταρτο 7. Τεταρτογενές 8. τεταρτοκυματικός 9. τέταρτον 10. τέταρτος
11. τεταρτοταγής 12. τετελεσμένος 13. τετμημένη 14. τέτοιος 15. τετρα-
16. τετράγλωσσος 17. τετραγωνίζω 18. τετραγωνικό 19. τετραγωνικός 20. τετραγωνισμός
21. τετράγωνο 22. τετράγωνος 23. τετράδα 24. τετραδιάστατος 25. τετραδικός
26. τετράδιο 27. τετράδιπλος 28. τετράδυμα 29. τετραεδρικός 30. τετράεδρο
31. τετραετής 32. τετραετία 33. τετραήμερος 34. τετρακέφαλος 35. τετρακίνηση
36. τετρακινητήριος 37. τετρακίνητος 38. τετράκις 39. τετρακοσαριά 40. τετρακοσιαπλάσιος
41. τετρακόσιοι 42. τετρακοσιοστό 43. τετρακοσιοστός 44. τετρακόσοι 45. τετρακύλινδρος
46. τετραμελής 47. τετραμερής 48. τετράμηνος 49. τετραμοριακός 50. τετράντας
51. τετράνυσμα 52. τετραπέρατος 53. τετραπλασιάζω 54. τετραπλάσιο 55. τετραπλάσιος
56. τετράπλευρο 57. τετράπλευρος 58. τετραπληγία 59. τετραπλός 60. τετραπλότυπος
61. τετράποδο 62. τετραπολικός 63. τετράπολο 64. τετράπορτος 65. τετρασέλιδος
66. τετρασθένεια 67. τετρασθενής 68. τετράστιχο 69. τετρασύλλαβος 70. τετράτομος
71. τετράτροχος 72. τετράχορδος 73. τετράχρονος 74. τετράχρωμος 75. τετραψήφιος
76. τετραωνυμικός 77. τετραώνυμο 78. τετράωρο 79. τετράωρος 80. τετραώροφος
81. τετριμμένος 82. τέτροδος


Seite auf Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文