Polnisch » Deutsch

nade [nade] PRÄP

Siehe auch: nad

I . nad [nat] PRÄP +instr

2. nad (w pobliżu):

nad
an dat

3. nad (bliskość czasowa):

nad
gegen akk

4. nad (relacja władzy, kontroli):

nad
über akk

I . gniady [gɲadɨ] ADJ

gniady koń:

II . gniady <gen ‑dego, lm ‑de> [gɲadɨ] SUBST m odm jak adj (koń, klacz)

gnać <gna> [gnatɕ] VERB intr

nadeń [nadeɲ] książk, przest (nad niego)

gnida <gen ‑dy, lm ‑dy> [gɲida] SUBST f

1. gnida (jajo wszy):

Nisse f

2. gnida pej (podstępny, podły człowiek):

Giftzwerg m pej pot

upgrade <gen upgrade’u, bez lm > [abgrejt] SUBST m INFOR

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文