Polnisch » Deutsch

I . przezywać <‑wa; perf przezwać> [pʃezɨvatɕ] VERB trans

1. przezywać (nadawać przydomek):

2. przezywać tylko imperf pot (wymyślać komuś):

schelten książk

II . przezywać <‑wa; perf przezwać> [pʃezɨvatɕ] VERB refl (wyzywać siebie nawzajem)

przeżycie <gen ‑ia, lm ‑ia> [pʃeʒɨtɕe] SUBST nt

1. przeżycie (przetrwanie):

2. przeżycie (doświadczenie czegoś):

Erleben nt

przeżywić [pʃeʒɨvitɕ]

przeżywić perf od żywić

Siehe auch: żywić

I . żywić <żywi; imp żyw; perf wy‑ [lub prze‑]> [ʒɨvitɕ] VERB trans

1. żywić (karmić):

2. żywić tylko imperf przen (dawać na życie):

II . żywić <żywi; imp żyw; perf wy‑ [lub prze‑]> [ʒɨvitɕ] VERB refl

1. żywić (odżywiać się):

2. żywić przen (zawdzięczać istnienie):

przezwoić [pʃezvoitɕ]

przezwoić perf od przezwajać

Siehe auch: przezwajać

przezwajać <‑ja; perf przezwoić> [pʃezvajatɕ] VERB intr TECH

przezwać [pʃezvatɕ]

przezwać perf od przezywać

Siehe auch: przezywać

I . przezywać <‑wa; perf przezwać> [pʃezɨvatɕ] VERB trans

1. przezywać (nadawać przydomek):

2. przezywać tylko imperf pot (wymyślać komuś):

schelten książk

II . przezywać <‑wa; perf przezwać> [pʃezɨvatɕ] VERB refl (wyzywać siebie nawzajem)

Wollen Sie einen Satz übersetzen? Dann nutzen Sie unsere Textübersetzung

Möchten Sie ein Wort, eine Phrase oder eine Übersetzung hinzufügen?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文