Übersetzungen für „dobry“ im Polnisch » Deutsch-Wörterbuch (Springe zu Deutsch » Polnisch)

I . dobry <lepszy> [dobrɨ] ADJ

1. dobry (przyjazny, uprzejmy, życzliwy):

dobre sobie! pot
dobre sobie! pot
dobra żonamęża korona przysł

2. dobry (szlachetny, prawy):

człowiek dobrej woli książk

3. dobry (pozytywny):

dobre i to

5. dobry (pomyślny, szczęśliwy):

9. dobry (właściwy):

IV . dobry <gen ‑rego; bez lm > [dobrɨ] SUBST m odm jak adj

Vermissen Sie ein Stichwort, eine Wendung oder eine Übersetzung?

Senden Sie uns gern einen neuen Eintrag.

Seite auf Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文